Projecten die zijn uitgevoerd of waaraan is meegewerkt:

  • CBR: migreren en uitbreiden van een UWP app voor examinatoren voor het afnemen van rij-examens.
  • TrendIC: bouwen van een WPF applicatie als onderdeel van een tool-chain voor het maken en uitvoeren van ge-automatiseerde testen.
  • PGGM: bouwen aan applicaties voor het beheren van klantgegevens en producten van klanten van pensioenfonds PGGM.
  • ICTRO: migratie naar Biztalk 2006.
  • AkzoNobel: ontwikkeling en beheer van een B2B messaging platform op basis van Biztalk server.
  • Corus: het bouwen van verschillende intranet applicaties.
  • KPN: beheer van een billing applicatie voor de zakelijke markt.